×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

20 Septembrie
Postat de: golesti

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   PROCES VERBAL DE SEDINTA 31.01.2018 72   
   HCL 12 LISTA FUNCTII CONTRACTUALE ANEXA 2 - GOLESTI 89   
   HCL 12 LISTA FUNCTII PUBLICE ANEXA 1 - GOLESTI 101   
   HCL 12 STABILIRE SALARII FUNCTIONARI 86   
   HCL 11 APROBARE POSTURI ASISTENTI PERSONALI 74   
   ANEXA NR. 2 LA HCL 10 STATUL DE FUNCTII 87   
   ANEXA NR. 1 LA HCL 10 ORGANIGRAMA 61   
   HCL 10 MODIFICARE STRUCTURA ORGANIGRAMA 80   
   HCL 9 APROBARE BUGET 2018 64   
   ANEXA NR. 2 LA HCL NR. 6 - AVIZ DE FUNCTINARE 105   
   ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 6 - CERERE-ORAR 103   
   ANEXA NR. 3 LA HCL NR. 5 - MODEL DECLARATIE 88   
   ANEXA NR. 2 LA HCL 5 - MODEL CERERE 89   
   ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 5 - MODEL AUTORIZATIE 86   
   PROCES VERBAL DE ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ 09.01.2018 106   
   HCL 8 CONSUM COMBUSTIBIL 103   
   HCL 7 APROBARE CONT DE EXECUTIE 31.12.2017 82   
   HCL 6 PROCEDURA AVIZARE ORAR ALIMENTATIE PUBLICA 98   
   HCL 5 ELIBERARE AUTORIZATII ALIMENTATIE PUBLICA 83   
   HCL 4 APROBARE RAPORT ACVTIVITATE ASISTENTI PERSONALI 90   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTARARI CONSILIU LOCAL 2017  VIZITE 
   HCL 88 APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI - L 416 80   
   HCL 87 STAT DE FUNCTII ANEXA 2 - GOLESTI 82   
   HCL 87 ORGANIGRAMA ANEXA 1 - GOLESTI 79   
   HCL 87 MODIFICARE STRUCTURA ORGANIGRAMA 82   
   HCL 86 INCHIRIERE SPATII MEDICALE 77   
   HCL 85 ZONAREA SATELOR 78   
   ANEXA LA HCL NR. 84 TAXE SI IMPOZITE 2018 84   
   HCL 84 IMPOZITE SI TAXE LOCALE 80   
   HCL 83 RECTIFICARE BUGET 80   
   HCL 82 ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA 77   
   HCL 81 ACTUALIZARE CONTRACT DE CONCESIONARE DR. LAZA 77   
   HCL 80 MODIFICARE SI COMPLETARE DOMENIUL PUBLIC 80   
   HCL 79 UTILIZARE SUMEI DE 5000 LEI PENTRU ELEVI 80   
   HCL 78 MANDATARE REPREZENTANT ADI APA VALCEA 77   
   HCL 77 COMPLETAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE 81   
   HCL 76 VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL BADEA FLORIN-LAURENTIU 78   
   HCL 75 APROBARE PLAN DE OCUPARE A FUNCTILOR PUBLICE 76   
   HCL NR.74 MODIFICARE HCL 56-2017 PRIVIND STABILIRE SALARII FUNCȚIONARI 124   
   HCL NR.74 LISTA FUNCȚII CONTRACTUALE MODIFICATĂ ANEXA 2 - GOLEȘTI 110   
   HCL NR.73 APROBARE CONT DE EXECUȚIE 30.09.2017 97   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 5--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI 2016 MANDAT NOU  VIZITE 
   HCL 38 RECTIFICARE BUGET 101   
   HCL 37 ALEGERE PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 100   
   HCL 36 APROBARE STRATEGIE DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2016-2020 99   
   HCL 35 RECTIFICARE BUGET 94   
   HCL 34 STAT DE FUNCȚII - GOLEȘTI 90   
   HCL 34 ORGANIGRAMA - GOLEȘTI 105   
   HCL 34 MODIFICARE STRUCTURĂ ORGANIGRAMĂ 107   
   HCL 33 NECESITATE ȘI OPORTUNITATE ASFALTARE DRUMURI 93   
   HCL 32 NECESITATE ȘI OPORTUNITATE ÎFIINȚARE ALIMENTARE CU APA 94   
   HCL 31 NECESITATE ȘI OPORTUNITATE ÎNFIINȚARE CANALIZARE 92   
   HCL 30 UTILIZAREA SUMEI DE 8000 LEI PENTRU ELEVI 95   
   HCL 29 IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE 98   
   HCL 28 ANEXA LA PLAN DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE 2016 101   
   HCL 27 AVIZARE PUG 107   
   HCL 26 CHIRIE ARIE ALDESTI 99   
   HCL 25 APROBARE CONT DE EXECUȚIE 30.09.2016 96   
   HCL 24 ORGANIGRAMA - GOLEȘTI 100   
   HCL 23 COMPLETAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE 101   
   HCL 22 VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL 90   
   HCL 21 ÎNCETARE MANDAT CONSILIER DIMA CONSTANTIN 105   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local