×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


21 Februarie
Postat de: golesti

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   PROCES VERBAL DE SEDINTA 31.01.2018 105   
   HCL 12 LISTA FUNCTII CONTRACTUALE ANEXA 2 - GOLESTI 122   
   HCL 12 LISTA FUNCTII PUBLICE ANEXA 1 - GOLESTI 140   
   HCL 12 STABILIRE SALARII FUNCTIONARI 127   
   HCL 11 APROBARE POSTURI ASISTENTI PERSONALI 113   
   ANEXA NR. 2 LA HCL 10 STATUL DE FUNCTII 118   
   ANEXA NR. 1 LA HCL 10 ORGANIGRAMA 83   
   HCL 10 MODIFICARE STRUCTURA ORGANIGRAMA 111   
   HCL 9 APROBARE BUGET 2018 80   
   ANEXA NR. 2 LA HCL NR. 6 - AVIZ DE FUNCTINARE 133   
   ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 6 - CERERE-ORAR 129   
   ANEXA NR. 3 LA HCL NR. 5 - MODEL DECLARATIE 104   
   ANEXA NR. 2 LA HCL 5 - MODEL CERERE 109   
   ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 5 - MODEL AUTORIZATIE 105   
   PROCES VERBAL DE ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ 09.01.2018 130   
   HCL 8 CONSUM COMBUSTIBIL 133   
   HCL 7 APROBARE CONT DE EXECUTIE 31.12.2017 101   
   HCL 6 PROCEDURA AVIZARE ORAR ALIMENTATIE PUBLICA 122   
   HCL 5 ELIBERARE AUTORIZATII ALIMENTATIE PUBLICA 99   
   HCL 4 APROBARE RAPORT ACVTIVITATE ASISTENTI PERSONALI 104   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI 2016 MANDAT NOU  VIZITE 
   HCL 38 RECTIFICARE BUGET 111   
   HCL 37 ALEGERE PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 112   
   HCL 36 APROBARE STRATEGIE DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2016-2020 113   
   HCL 35 RECTIFICARE BUGET 104   
   HCL 34 STAT DE FUNCȚII - GOLEȘTI 105   
   HCL 34 ORGANIGRAMA - GOLEȘTI 114   
   HCL 34 MODIFICARE STRUCTURĂ ORGANIGRAMĂ 118   
   HCL 33 NECESITATE ȘI OPORTUNITATE ASFALTARE DRUMURI 103   
   HCL 32 NECESITATE ȘI OPORTUNITATE ÎFIINȚARE ALIMENTARE CU APA 105   
   HCL 31 NECESITATE ȘI OPORTUNITATE ÎNFIINȚARE CANALIZARE 104   
   HCL 30 UTILIZAREA SUMEI DE 8000 LEI PENTRU ELEVI 106   
   HCL 29 IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE 112   
   HCL 28 ANEXA LA PLAN DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE 2016 111   
   HCL 27 AVIZARE PUG 117   
   HCL 26 CHIRIE ARIE ALDESTI 110   
   HCL 25 APROBARE CONT DE EXECUȚIE 30.09.2016 106   
   HCL 24 ORGANIGRAMA - GOLEȘTI 109   
   HCL 23 COMPLETAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE 114   
   HCL 22 VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL 100   
   HCL 21 ÎNCETARE MANDAT CONSILIER DIMA CONSTANTIN 114   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local