×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

25 Octombrie
Postat de: golesti

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   PROCES VERBAL DE SEDINTA 31.01.2018 74   
   HCL 12 LISTA FUNCTII CONTRACTUALE ANEXA 2 - GOLESTI 95   
   HCL 12 LISTA FUNCTII PUBLICE ANEXA 1 - GOLESTI 105   
   HCL 12 STABILIRE SALARII FUNCTIONARI 93   
   HCL 11 APROBARE POSTURI ASISTENTI PERSONALI 80   
   ANEXA NR. 2 LA HCL 10 STATUL DE FUNCTII 90   
   ANEXA NR. 1 LA HCL 10 ORGANIGRAMA 69   
   HCL 10 MODIFICARE STRUCTURA ORGANIGRAMA 84   
   HCL 9 APROBARE BUGET 2018 66   
   ANEXA NR. 2 LA HCL NR. 6 - AVIZ DE FUNCTINARE 110   
   ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 6 - CERERE-ORAR 108   
   ANEXA NR. 3 LA HCL NR. 5 - MODEL DECLARATIE 89   
   ANEXA NR. 2 LA HCL 5 - MODEL CERERE 93   
   ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 5 - MODEL AUTORIZATIE 86   
   PROCES VERBAL DE ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ 09.01.2018 110   
   HCL 8 CONSUM COMBUSTIBIL 106   
   HCL 7 APROBARE CONT DE EXECUTIE 31.12.2017 88   
   HCL 6 PROCEDURA AVIZARE ORAR ALIMENTATIE PUBLICA 100   
   HCL 5 ELIBERARE AUTORIZATII ALIMENTATIE PUBLICA 86   
   HCL 4 APROBARE RAPORT ACVTIVITATE ASISTENTI PERSONALI 90   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTARARI CONSILIU LOCAL 2017  VIZITE 
   HCL 88 APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI - L 416 85   
   HCL 87 STAT DE FUNCTII ANEXA 2 - GOLESTI 82   
   HCL 87 ORGANIGRAMA ANEXA 1 - GOLESTI 82   
   HCL 87 MODIFICARE STRUCTURA ORGANIGRAMA 83   
   HCL 86 INCHIRIERE SPATII MEDICALE 78   
   HCL 85 ZONAREA SATELOR 80   
   ANEXA LA HCL NR. 84 TAXE SI IMPOZITE 2018 84   
   HCL 84 IMPOZITE SI TAXE LOCALE 82   
   HCL 83 RECTIFICARE BUGET 81   
   HCL 82 ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA 78   
   HCL 81 ACTUALIZARE CONTRACT DE CONCESIONARE DR. LAZA 78   
   HCL 80 MODIFICARE SI COMPLETARE DOMENIUL PUBLIC 81   
   HCL 79 UTILIZARE SUMEI DE 5000 LEI PENTRU ELEVI 82   
   HCL 78 MANDATARE REPREZENTANT ADI APA VALCEA 77   
   HCL 77 COMPLETAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE 83   
   HCL 76 VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL BADEA FLORIN-LAURENTIU 79   
   HCL 75 APROBARE PLAN DE OCUPARE A FUNCTILOR PUBLICE 77   
   HCL NR.74 MODIFICARE HCL 56-2017 PRIVIND STABILIRE SALARII FUNCȚIONARI 128   
   HCL NR.74 LISTA FUNCȚII CONTRACTUALE MODIFICATĂ ANEXA 2 - GOLEȘTI 110   
   HCL NR.73 APROBARE CONT DE EXECUȚIE 30.09.2017 101   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 5--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI 2016 MANDAT NOU  VIZITE 
   HCL 38 RECTIFICARE BUGET 103   
   HCL 37 ALEGERE PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 103   
   HCL 36 APROBARE STRATEGIE DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2016-2020 103   
   HCL 35 RECTIFICARE BUGET 97   
   HCL 34 STAT DE FUNCȚII - GOLEȘTI 94   
   HCL 34 ORGANIGRAMA - GOLEȘTI 106   
   HCL 34 MODIFICARE STRUCTURĂ ORGANIGRAMĂ 109   
   HCL 33 NECESITATE ȘI OPORTUNITATE ASFALTARE DRUMURI 94   
   HCL 32 NECESITATE ȘI OPORTUNITATE ÎFIINȚARE ALIMENTARE CU APA 96   
   HCL 31 NECESITATE ȘI OPORTUNITATE ÎNFIINȚARE CANALIZARE 96   
   HCL 30 UTILIZAREA SUMEI DE 8000 LEI PENTRU ELEVI 97   
   HCL 29 IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE 99   
   HCL 28 ANEXA LA PLAN DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE 2016 103   
   HCL 27 AVIZARE PUG 110   
   HCL 26 CHIRIE ARIE ALDESTI 100   
   HCL 25 APROBARE CONT DE EXECUȚIE 30.09.2016 96   
   HCL 24 ORGANIGRAMA - GOLEȘTI 102   
   HCL 23 COMPLETAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE 107   
   HCL 22 VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL 91   
   HCL 21 ÎNCETARE MANDAT CONSILIER DIMA CONSTANTIN 107   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local