×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


21 Februarie
Postat de: golesti

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   PROCES VERBAL DE SEDINTA 31.01.2018 111   
   HCL 12 LISTA FUNCTII CONTRACTUALE ANEXA 2 - GOLESTI 127   
   HCL 12 LISTA FUNCTII PUBLICE ANEXA 1 - GOLESTI 146   
   HCL 12 STABILIRE SALARII FUNCTIONARI 132   
   HCL 11 APROBARE POSTURI ASISTENTI PERSONALI 119   
   ANEXA NR. 2 LA HCL 10 STATUL DE FUNCTII 122   
   ANEXA NR. 1 LA HCL 10 ORGANIGRAMA 86   
   HCL 10 MODIFICARE STRUCTURA ORGANIGRAMA 117   
   HCL 9 APROBARE BUGET 2018 84   
   ANEXA NR. 2 LA HCL NR. 6 - AVIZ DE FUNCTINARE 139   
   ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 6 - CERERE-ORAR 133   
   ANEXA NR. 3 LA HCL NR. 5 - MODEL DECLARATIE 110   
   ANEXA NR. 2 LA HCL 5 - MODEL CERERE 113   
   ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 5 - MODEL AUTORIZATIE 109   
   PROCES VERBAL DE ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ 09.01.2018 136   
   HCL 8 CONSUM COMBUSTIBIL 139   
   HCL 7 APROBARE CONT DE EXECUTIE 31.12.2017 104   
   HCL 6 PROCEDURA AVIZARE ORAR ALIMENTATIE PUBLICA 129   
   HCL 5 ELIBERARE AUTORIZATII ALIMENTATIE PUBLICA 101   
   HCL 4 APROBARE RAPORT ACVTIVITATE ASISTENTI PERSONALI 108   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI 2016 MANDAT NOU  VIZITE 
   HCL 38 RECTIFICARE BUGET 115   
   HCL 37 ALEGERE PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 118   
   HCL 36 APROBARE STRATEGIE DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2016-2020 117   
   HCL 35 RECTIFICARE BUGET 109   
   HCL 34 STAT DE FUNCȚII - GOLEȘTI 108   
   HCL 34 ORGANIGRAMA - GOLEȘTI 119   
   HCL 34 MODIFICARE STRUCTURĂ ORGANIGRAMĂ 124   
   HCL 33 NECESITATE ȘI OPORTUNITATE ASFALTARE DRUMURI 108   
   HCL 32 NECESITATE ȘI OPORTUNITATE ÎFIINȚARE ALIMENTARE CU APA 109   
   HCL 31 NECESITATE ȘI OPORTUNITATE ÎNFIINȚARE CANALIZARE 110   
   HCL 30 UTILIZAREA SUMEI DE 8000 LEI PENTRU ELEVI 110   
   HCL 29 IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE 115   
   HCL 28 ANEXA LA PLAN DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE 2016 116   
   HCL 27 AVIZARE PUG 121   
   HCL 26 CHIRIE ARIE ALDESTI 115   
   HCL 25 APROBARE CONT DE EXECUȚIE 30.09.2016 109   
   HCL 24 ORGANIGRAMA - GOLEȘTI 114   
   HCL 23 COMPLETAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE 117   
   HCL 22 VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL 105   
   HCL 21 ÎNCETARE MANDAT CONSILIER DIMA CONSTANTIN 119   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local