×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

23 Mai
Postat de: golesti

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   ANEXA NR. 2 LA HCL NR. 6 - AVIZ DE FUNCTINARE 34   
   ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 6 - CERERE-ORAR 32   
   ANEXA NR. 3 LA HCL NR. 5 - MODEL DECLARATIE 29   
   ANEXA NR. 2 LA HCL 5 - MODEL CERERE 29   
   ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 5 - MODEL AUTORIZATIE 28   
   PROCES VERBAL DE ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ 09.01.2018 34   
   HCL 8 CONSUM COMBUSTIBIL 30   
   HCL 7 APROBARE CONT DE EXECUTIE 31.12.2017 24   
   HCL 6 PROCEDURA AVIZARE ORAR ALIMENTATIE PUBLICA 25   
   HCL 5 ELIBERARE AUTORIZATII ALIMENTATIE PUBLICA 24   
   HCL 4 APROBARE RAPORT ACVTIVITATE ASISTENTI PERSONALI 27   
   HCL 3 RETEA SCOLARA 2018-2019 23   
   HCL 2 UTILIZARE EXCEDENT PLATA SF ALEMENTARE CU APA 24   
   HCL 1 ACOPERIRE DEFICIT DEZV. EXCEDENT 2017 25   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTARARI CONSILIU LOCAL 2017  VIZITE 
   HCL 88 APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI - L 416 22   
   HCL 87 STAT DE FUNCTII ANEXA 2 - GOLESTI 23   
   HCL 87 ORGANIGRAMA ANEXA 1 - GOLESTI 23   
   HCL 87 MODIFICARE STRUCTURA ORGANIGRAMA 25   
   HCL 86 INCHIRIERE SPATII MEDICALE 22   
   HCL 85 ZONAREA SATELOR 24   
   ANEXA LA HCL NR. 84 TAXE SI IMPOZITE 2018 24   
   HCL 84 IMPOZITE SI TAXE LOCALE 24   
   HCL 83 RECTIFICARE BUGET 25   
   HCL 82 ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA 22   
   HCL 81 ACTUALIZARE CONTRACT DE CONCESIONARE DR. LAZA 23   
   HCL 80 MODIFICARE SI COMPLETARE DOMENIUL PUBLIC 22   
   HCL 79 UTILIZARE SUMEI DE 5000 LEI PENTRU ELEVI 23   
   HCL 78 MANDATARE REPREZENTANT ADI APA VALCEA 22   
   HCL 77 COMPLETAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE 22   
   HCL 76 VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL BADEA FLORIN-LAURENTIU 21   
   HCL 75 APROBARE PLAN DE OCUPARE A FUNCTILOR PUBLICE 22   
   HCL NR.74 MODIFICARE HCL 56-2017 PRIVIND STABILIRE SALARII FUNCȚIONARI 67   
   HCL NR.74 LISTA FUNCȚII CONTRACTUALE MODIFICATĂ ANEXA 2 - GOLEȘTI 50   
   HCL NR.73 APROBARE CONT DE EXECUȚIE 30.09.2017 42   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 5--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU 2016  VIZITE 
   HCL 26 APROBAREA CONTULUI DE EXECUȚIE LA 31.03.2016 36   
   HCL 25 APROBARE INDICATORI REABILITARE ȘCOALĂ VATASESTI 33   
   HCL 24 ADMINISTRATOR PUBLIC 35   
   HCL 23 RECTIFICARE BUGET 32   
   HCL 22 REPARARE DRUMURI COMUNALE 34   
   HCL 21 ACTUALIZARE PAAR- ISU 36   
   HCL 20 CONSTITUIRE CONSILIUL COMUNITAR CONSULTATIV 36   
   HCL 19 APROBARE POSTURI ASISTENȚI PERSONALI 34   
   HCL 18 ORGANIGRAMA - GOLEȘTI 40   
   HCL 18 MODIFICARE STRUCTURA ORGANIGRAMA 38   
   HCL 17 RAPORT INVENTAR 37   
   HCL 16 REȚEA ȘCOLARĂ 38   
   HCL 15 RECTIFICARE BUGET 33   
   HCL 14 ALEGERE PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 33   
   HCL 13 MENȚINERE MEMBRU GAL 34   
   HCL 12 OBIECTIVE DE INVESTIȚI 2016 36   
   HCL 11 FACILITĂȚI FISCALE 34   
   HCL 10 TICHETE GRĂDINIȚĂ 36   
   HCL 9 APROBARE PLAN DE OCUPARE A FUNCȚILOR PUBLICE 37   
   HCL 8 MUNCA IN FOLOSUL COMUNITATI 36   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local