Primarul Comunei Budesti

Va ureaza bine a-ti venit pe site-ul primariei.

PRIMĂRIA GOLEŞTI



25 Octombrie
Postat de: golesti
Hits: 419

Dispozitia nr. 132

Cu privire la: actualizarea Comisiei de monitorizare din cadrul Primăriei Comunei Goleşti și actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acesteia.

Ropină Dumitru, primarul comunei Goleşti, judeţul Vâlcea;

 Având în vedere Referatul nr. 6942/24.10.2018 prin care se propune actualizarea Comisiei de monitorizare din cadrul Primăriei Comunei Goleşti, conform ORD nr. 600/2018 şi actualizarea Regulamentul de organizare şi funcţionare, prevăzute în anexele 1 şi 2 la prezenta dispozitie;

Ţinând cont de prevederile art. 3 din Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice;

În conformitate cu prevederile art. 3 şi 4 din Ordonanţa Guvernului nr.119/1999, privind controlul intern și controlul financiar-preventiv;

În baza art. 68, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emite urmatoarea:

Citeste articol