Primarul Comunei Budesti

Va ureaza bine a-ti venit pe site-ul primariei.

PRIMĂRIA GOLEŞTI19 Martie
Postat de: golesti
Hits: 198

ANUNŢ DE LICITAŢIE PUBLICĂ

1.Informații generale privind autoritatea contractantă:

UAT Comuna Goleşti, cu sediul administrativ în Comuna Goleşti, sat Popeşti, str. Principală, nr. 44, Județul Vâlcea, codul fiscal 2541002, telefon/fax: 0350421885/ 0350421886, e-mail: golesti@vl.e-adm.ro.

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică:

Închirierea pășunilor disponibile, respectiv izlazul Bica, din proprietatea publică a UAT Comuna Golești, în suprafață de 30 ha. Prin Hotărârea Consiliului Local nr.7/28.02.2021 s-a aprobat închirierea prin licitație publică, caietul de sarcini și documentația de atribuire, conform O.U.G. nr.57/2019 și O.U.G. nr. 34/2013.

3. Informații privind documentația de atribuire:

Caietul de sarcini și documentația aferentă vor fi distribuite contra cost, pe suport hârtie, la prețul de 50 lei. Prețul documentației se achită cu numerar la casieria Primăriei Comunei Goleşti sau prin virament bancar în contul RO67TREZ67121180250XXXXX și este nerambursabil. Documentația se ridică de la Compartimentul Achiziții Publice din cadul UAT Comuna Goleşti.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor 02.04.2021,  până la ora 16:00.

4.Informații privind ofertele:

Ofertele se vor depunepână în data de 09.04.2021, ora 14:00,la sediul autorității contractante din Comuna Goleşti, sat Popeşti, Registratura,în două exemplare (original şi copie).

5. Data, ora și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 12.04.2021,ora 10:00, la sediul autorității contractante.

6. Soluţionare litigiilor:

Tribunalul Vâlcea, Scuarul Revoluţiei nr.1, tel.0250739120, fax 0250732207, e-mail tribunalul-vâlcea@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie: 19.03.2021.

Citeste articol